جستجو:
در:

چهل «رساله ای در باب سلوک زمینی»

گالری محسن

21 اردیبهشت 1397
تا 11 خرداد 1397
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 21 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

مهرداد افسری


 

چهل
“رساله ای در باب سلوک زمینی”

مهرداد افسری

اولِ این دو خطِ آخر نقطه است، آنجا مسافت نیست، و میان آخرِ هر دو خط یک گَز مسافت بُوَد. اکنون، اگر این دو خط که تا زمین کشیدی تا فلک بکشی، میان آن دو خط تا آن جایی که شکل آفتاب است دو گَز بُود و مسافتِ شکلِ آفتاب چهار گَز نهادیم. پس دو گَز جرم آفتاب از این دو خط بیرون باشد: یک گز از جانب راست یک گز از جانب چپ. اگر خود به جایِ یک گز یک ذره بُود که با زیرِ سرِ نقطه ی اول که به ماه تعلق می دارد از هر دو طرف نور به هم پیوسته شود و سایه ی زمین اینک شب باشد، چندان است که میانِ این دو خطِ آخر از زمین تا نقطه ی باقی، همه به نور آفتاب روشن است.*

*فی حالتِ طفولیّت/ شهاب الدین یحیای سهروردی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی