جستجو:
در:

وَ تَن

گالري طراحان آزاد

07 شهريور 1393
تا 12 شهريور 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

نسیم تقیپور


 وَ تَن

 
گاهى وقت ها اختلاف دو واژه در صداهاى كوتاه حادثه مى آفريند . حادثه اى آن هم تاريخى، كه ماندگار مى شود و تا سال ها بعد تأثير خود را نشان مى دهد. اين اختلاف معمولا در نوشتار صورت مى گيرد. نوشتار تاريخى ، هدفى را دنبال مى كند كه آن ، مقابله با تحريف و مبالغه گويى است ، پس بايد در نوع نگارش آن دقت كرد .
 
كلمات وقتى نوشته شود تازه مى توان به آن ها اعتماد كرد. اعتماد به واژه هايى كه در صداهاى كوتاه اختلاف دارند، شايد براى شما حادثه ساز نبوده باشد ، اما باور كنيد كه تاريخ آفريده است ! 
 
شما اين كلمات را مى خوانيد : 
/جَنگ-جُنگ/اِنس-اُنس/كَشتى-كُشتى/بِكشيد-بُكشيد/عِلم-عَلَم/سِحر-سَحر/گِل-گُل/خَلق-خُلق/مَرد-مُرد/جُرم-جِرم/زَر-زِر/سَم-سُم/مَلِك-مُلك/عالَم-عالِم/بِكَند-بُكُند/
به اين گونه كلمات كه در صداهاى كوتاه اختلاف دارند،جناس ناقص مُحَرّف يا جناس ناقص حركتى مى گويند.
 
شما توانايى خواندن اين كلمات را داريد، چون كلمات داراى صداهاى كوتاه مى باشند . حتى اگر اين كلمات در جمله آورده شود شما بدون اشتباه و بدون نياز به صداهاى كوتاه مى توانيد از روى معنى جمله ، كلمه را بخوانيد.
مثال: 
 
- ما در جنگ براي يک لحظه هم نادم و پشيمان از عملکرد خود نيستيم.
 
در اين مثال شايد اين سخن از شخص بزرگى باشد كه تا به حال ازکلمه جُنگ استفاده نکرده باشد پس اين كلمه جَنگ خوانده مى شود.
حالا تصور كنيد اين كلمه ي داخل پرانتز را رئيس دولت،معلم نقاشى،ماهى گير،فرمانده جنگ،يك قصاب، و يا راننده ى كاميون نوشته باشد!
(بكشيد)
 
نسيم تقي پور
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی