جستجو:
در:

واقعيت افزوده - چهارمين نمايشگاه پنجمين سالانه ي هنر معاصر پرسبوک

نگارخانه الهه

31 مرداد 1393
تا 10 شهريور 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


 از آنجا که رابطه ي کامپيوتر بين انسان وشبکه هاي محلي و جهاني روز
به روز فراگيرتر مي شود، آثار برگزيدگان پرسبوک چهارم را به موضوع
انسان و روابط مجازي نزديکتر يافته ، آنان از مرزها فراتر مي روند.
رفته رفته فن آوري و تکنولوژي روز از ما انسانهايي مي سازد که جهان
مجازي را جايگزين کهن الگو ها مي کنيم، انسانهايي که مرز بين واقعيت
برون و مجاز درون يا بالعکس را کمرنگ مي يابيم...

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی