جستجو:
در:

آغوش ها

گالری اعتماد نگارستان

04 خرداد 1397
تا 05 تیر 1397
15 تا 21 (افتتاحیه)
۱۱ تا ۲۰ (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

علی سبوکی


 

" آغوش ها" مجالی برای تعمق است، یادبود آنچه که بشر از دست داده و فراموش کرده.

دریچه ای رو به دریچه ی دیگر،

اصالتی به اصالت دیگر،

عبوری است از عمق به عمق، آمرزشیست بر انسان رانده شده و مرهمی بر روح مهجورش،

درهم تنیدگی،

یکی شدن و پیوستن به خویشتن خویش.

" آغوش ها"، پوشیده ، راز نهان می گوید.

دست هایی برخاسته در جستجوی حقیقت،

قدمی رو به رفتن، قدمی به سوی بازگشت است.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی