جستجو:
در:

نمایشگاه حسن قائمی

گالري افرند

04 خرداد 1397
تا 18 خرداد 1397
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

حسن قائمی


 

بخش هایی از کاتالوگ نمایشگاه حسن قائمی در گالری هنر جدید در سال 1339
- او نقاشی را می پرستد ، نقاشی خستگی و غوغای درونش را آرامش و مرهم می گذارد .ژازه تباتبایی .
-شخصیت قائمی درخطوط است گویی هنر او خطاطی است . خطوط  شاخه ها در زمینه ی قرمز و نارنجی آسمان چون بچه ماران سیاهی است که درغروب یک رودخانه ی کم عمق آرام بلغزند یا چون گیاهان سیاهی است که در یک شب مهتابی برویند .  ناصر اویسی
. -حسن جوانیست پرشور و با استعداد ، که با ارزش ترین جنبه ی کار او علاقه ی شدید به حفظ هنر ملی تشکیل می دهد. جلیل ضیاپور .
-" حسن قائمی " هنرمندی است که در هنر و زندگی به دنبال روشنایی و طراوت و سادگی می رود و آنچه گنگ و تیره و پیچیده است ، حذف می کند . در وجود او ، بهار سبز خاموشی خفته است که گل های فروزان و آب های شفاف و بوته های سبز دارد . نشاط بهار او از اندوه خزان و انبوهی رنگ های خزان دور است .  نادر نادرپور .
-اهمیت آثار حسن در ارزش خلاقه ی اوست . مضامین تابلوهای او بیشتر زندگی مردم شمال به خصوص زنان گیلان است . سرزمینی که خود در آن ر شد کرده ،ازآن برخاسته ، روییده و تناور گشته است ، او واقعیت طبیعت و رئالیسم زندگی عامیانه را با رویاهای نهفته خود می آمیزد ، دنیای دیگری می سازد که بی تردید شادتر و عمیق تر از نمایی است که ما از زندگی مردم گیلان درنمایشگاه گیلان و نقاشان آن سرزمین یافته ایم .  مارکو گریگوریان 
برگرفته از ویژه نامه نامه بزرگداشت استاد حسن قائمی / تندیس شماره 297 .اردیبهشت 1394


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی