جستجو:
در:

بوسه دزدانه

گالری ثالث

11 خرداد 1397
تا 22 تیر 1397
16 تا 22 (افتتاحیه)
10 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

تاها حامد


 

«بوسه_دزدانه» تاها حامد 
در گالری_ثالث
گشایش جمعه ۱۱خرداد

درباره نمایشگاه به قلم جاوید رمضانی:
کماکان مسئله هنر و ناهنر مرزهاى لغزانى را ایجاد میکند. آثار تاها حامد سواد تازه اى است بر بیانی تازه.
اینکه نقاشى چیست ، در مسیر تعریف می‌گردد. و ایستگاه‌هاى ثابت تاریخ هنرى و سبک شناسى تنها مى تواند براى تببین گذشته و درگیر کردن هنرمندان بکار آید. این نام هاى تاریخى منظره پشت سر ماست . که امروزه به سختى میتوان گفت چراغ راه آینده است، بخصوص در دنیای هنر. 
تاها حامد اینچنین جوان و پر کار ، خود دلیل سرعت بالاى تحول جهان تصویر زده ماست. جهانى که در حال عبور از توهم واقعیت فرم گرایانه و یا فرم واقعگرایانه است. مرزهاى شهود هنر ى و عقلانیت ستیزى اقتصاد محور، وسیع تر از گذشته شده است.
نکات تامل برانگیز این کارنما را بطور خلاصه چنین میتوان شمرد ، خاستگاه سیال طراحانه رنگهایى ضد طبیعت ، شهود رها از تاریخ هنر ، مطالعه بصرى مجازى ، تقلید کودکانه اسطوره ها ى جدید، امحای زمان و خاطره، من این نگاه را سبکى پوسته اى می نامم .
با مشاهده این تصاویر گویى پیازى در حال عریان شدن است در هزار لایه بدون انتها .
مجموعه بوسه دزدانه به حق عشق ممنوعی است که در پى انهدام هنر تقویم شده و آنچه در قالب تعلیم و نظریه به نقاشى امروز ما تبدیل شده، شکل گرفته. کار ماده نقاش جسارتی است که از عقل جمعی زمان گریزان میباشد.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی