جستجو:
در:

اينک، آخرالزمان

نگارخانه مهروا

21 شهريور 1393
تا 31 شهريور 1393
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)


 از «آنجا » سر در آورده ام. جايي که تصورش را هم نمي توانستم بکنم. درست در ميانه ي معرکه. شده ام مرکزِ « اتفاق ». اتفاقِ فروپاشيِ مکانها. جفت و جورشدنِ چيزهاي متناقض با هم در جايي بي ربط. وسطِ شهري بيکران. در کنارِ آدمهايي با نگاههاي غريب و سلبريتي هايِ ناآشنا. احساس مي کنم هر آنچه آنجا وجود دارد، با بيشترين نيروي ممکن، من را به سمتِ خود مي‌کشد. انگار من از ابتدا، متعلق به اينجا بوده ام. به تصويرِ بازنمايي شده‌ي واقعيت. واقعيتي که هر روز با آن سر و کار دارم. جايي که از  تصاويرِ حاضر- آماده واستفاده شده ساخته اندش. اينجا، همان «سطلِ غول پيکرِ بازيافت» است و من هم دارم نقشِ خودم را  بازي مي کنم. خودي بي شکل، با هويتي چند پاره، که گاه با اتفاق همدست مي شود، گاه از آن شکست مي خورد و از ميان مي رود،گاه روياي ناشدنيِ طغيان و پيروزي بر آن را در سر مي پروراند و گاه منفعل، خود را در گوشه اي از اين چرخه ي بي پايانِ مصرف باز مي يابد. اينجا که من هستم، « اتفاق »، همانند « فيلمي نام آشنا » بر ديوارهايِ شهر، به نمايش در آمده است و تماشاچيها، مي توانند به آساني، چهره ي خود را از ميانِ نقش آفرينانِ هميشگي اين نمايشِ گروتسک، تشخيص دهند!

 

نمايشگاه انفرادي ديجيتال فوتومونتاژ


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی