جستجو:
در:

جعبه اضطراري

گالري هما

21 شهريور 1393
تا 01 مهر 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: مجسمه

هنرمندان

سیامک نصر


 «در موقعيت اضطراري شيشه را بشکنيد »

جعبه اضطراري شيئي شهري است که يکي از نمونه هاي متداول آن در وسايل حمل
و نقل عمومي قابل مشاهده است، محتوي يک چکش براي شکستن شيشه پنجره و
خروج از وسيله نقليه در موقعيت خطر.
جعبه هاي پيش روي شما با اشاعه همين ايده ساخته شد‌ه‌ اند، که محتويات آنها
برخي نيازمند توجه اند، بعضي نيازمند اقدام...تشويق ميکنند... برحذر ميدارند...
هجو ميکنند و گاهي تنها
قابي هشدار دهنده اند براي آنچه در آنهاست
 
سيامک نصر

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی