جستجو:
در:

شور رهایی

گالری سایه

08 تیر 1397
تا 13 تیر 1397
17 تا 21 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 

همیشه شوری داشته ام برای رهایی از باید ها و نبایدها، شکستن چهارچوب هایی که دیگر شوق برانگیز نیستند.

برای گریز از تکرارهای منظم و پایدار و هرآنچه که آن را عادت می خوانیم.

دز جستجوی معنایی نو هستم برای آزادی و رهایی از عادت های برآمده از روزمرگی های مان این مجموعه با عنوان شور رهایی، ممکن است نوعی اتفاق به نظر برسد، چون بی نظم، بی قاعده و غیر قابل پیشش بینی است، لیکن اتفاقی ست همراه با قطعیت.

چون برآمده از نظمی در درون من است، که سوی دیگری جز عادت ها و روزمرگی ها را نظاره گر است و می خواهد بوم دیگر چوب و پارچه ای در قفای اثر هنری نباشد، بلکه در پیش زمینه، آزادانه هنرنمایی کند.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی