جستجو:
در:

شخصيت بصرى

نگارخانه شيث

15 تیر 1397
تا 20 تیر 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 

 شخصيت بصرى


سواد بصری به‌معنای فهمیدن معنای تصویر، یکی از مهارت‌های مهم انسان است. این توانایی با عمل دیدن پرورش می یابد در ضمن این که پیوند میان تجربیات بینایی با تجربیات سایر حواس، ذخیره‌های ذهنی فرد را در خوانش اثر و درک معنای تصویر غنی تر می سازد. "شخصيت بصرى" در واقع تلفيق ديد بصرى هنرمند با شخصيت درونى خود ويا ذهنيتى از شخصيتى ديگر در قالب اثر هنرى معنا پيدا ميكند شخصيتى نهفته يا آشكار كه تنها با ديد بصرى هنرمند ساخته ميشود. البته این درک عموماً از نوع آگاهانه است و گونه‌های مختلف بازنمایی تصویری و قواعد بصری برای درک عملکرد و معنی آنها، در حیطه دانش سواد بصری قرار می گیرد.


گروه هنرى پگانا


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی