جستجو:
در:

لحظه قطعی

نگارخانه چهار

29 تیر 1397
تا 29 مرداد 1397
16 تا 21 (افتتاحیه)
11 تا 23 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

هنرمندان


 

"لحظه قطعي"
پلتفرم ١٠١
١٠١عكس
١٠١هنرمند
به كوشش:
محمد علي فاموري
رضا فاموري
جمعه:٢٩تيرماه-٢٩مرداد ماه
١٦-٢١


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی