جستجو:
در:

من و رورشاخ

گالری نگاه

12 مرداد 1397
تا 24 مرداد 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

من و رورشاخ

روانکاوی و روانشناسی از دیرباز مورد توجه هنرمندان و نظریه پردازان هنر قرار گرفته است به گونه ای که اندیشه های دوتن از مهمترین نظریه پردازان این وادی یعنی فروید و ژاک لکان در آثار هنرمندان نقاش در نقاط مختلف جهان تا عصر حاضر تاثیر بسزایی داشته است.

نیلوفر کفایتی هنرمندی که به سراغ یکی از آزمون های بصری روانکاوی رفته است : آزمون رورشاخ

که یک آزمون فرافکنی متشکل از ده لکه جوهر در اشکال متقارن است.هدف کلی آزمون سنجش ساختار شخصیتی مراجع با تاکید بر شیوه های ناهشیار وی در پاسخ دادن به آن است.

این هنرمند با خلق فرم هایی که از تراوش ذهن هوشیارش می باشد در پی شناخت ناخودآگاهش درون این فرم ها به جستجو می پردازد و با یافتن و ساخته و پرداخته کردن آن تصویر در پیوستن ناخوداگاه به خوداگاه ذهنش به شناختی از بعد پنهان خویش دست می یازد.

آثار وی نشانگر ظرفیت هایی است که در بازآفرینی هویت انسانی و مفاهیم عمیقی همچون کنکاش در رویا و خیال و خواب و هستی انسان و... با ابزار تصویر و مهارت های تجسمی ، سهم بالنده ای را در پالایش ذهن هنرمند و دید مخاطب دنبال می کند.

حسین یعقوبی

نویسنده و مترجم


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی