جستجو:
در:

خانه یک نام است

گالری آ

19 مرداد 1397
تا 22 مرداد 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 

خانه یک نام است"،عنوان یک  پروژه همکاری بین هنرمندان اتریشی و ایرانی است که به موضوع خانه در مفهوم میهن می پردازد"

تمرکز این پروژه بر ایجاد سوالاتی درباره ی هویت و همچنین عامل زبان ، زمان و مکان در خلق ودرک معنای میهن است و به عنوان یک طرح بینا رشته ایی و بینامرزی شامل دو مرحله اجرایی در گالری آ تهران و گالری سالس امت در شهر لینز اتریش است.

 در این جا هنرمندان  مونا نجفی زاده، متین صوفی پور امام و میریم ها مان، هر يك با لحني متفاوت زبانی مشترک در هنر را جستجو مي كنند.

 این پروژه در ژانویه سال 2019 در اتریش ادامه پیدا خواهد کرد.

 

اين پروژه از طرف دپارتمان فرهنگی شهر لینز  مورد حمايت قرار گرفته است


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی