جستجو:
در:

گذر از رنج ها

گالری فرهنگسرای گلستان

20 مرداد 1397
تا 25 مرداد 1397
16 تا 19 (افتتاحیه)
14 تا 18 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی - نقاشی

گرد‌آوری توسط:

پگاه نصراللهی


 

گاه فراموش ميكنيم داستان بزرگ شدن را داستان زخم خوردن و رنج كشيدن است.
زخم ميخوريم، بهبود ميابيم و ادامه ميدهيم.
زخم ميخوريم، بهبود ميابيم و ادامه ميدهيم.
زخم ميخوريم، بهبود ميابيم و ادامه ميدهيم.
همانند الماسى كه تحت فشار به زيبايى و گران قيمتى تبديل ميشود اين هنرمند است كه با هنر خود توانتسته تسلى گر روح باشد .تنها هنر است كه روح را جلا ميدهد و تسكين ميدهد رنج ها را.
ميگذريم از رنج ها ، رنگ ميبخشيم به زندگى و خود را غرق هنر ميكنيم تا مبادا همين لذت را هم از ما بگيرند. زيبايي را نقش ميبنديم در روح و جان تا مبادا آلوده شود.
از رنج كشيدن آدمى حر گردد
قطره چو كشد رنج صدف در گردد
گر مال نماند سر بماناد بجاى
پيمانه چو شد تهى دگر پر گردد

گروه هنرى پگانا


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی