جستجو:
در:

نور علی نور

گالري Ag

19 مرداد 1397
تا 16 شهریور 1397
15 تا 21 (افتتاحیه)
15 تا 21 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

غزاله رضایی


 

نور علی نور

 

نوری می آید، می شکند و تصویری را بر سطحی حساس و در درونِ چشمانم می نگارد و می رود. گاه همان نور می آید و می شکند، اما می ماند؛ عکس هایم را مخدوش می کند نورِ مرئی نقوش و صورت ها را می پوشاند و بر خانه ی تاریکمان می نشیند. هرچه بیشتر می تابد، خانه را تیره تر می کند، تاریکتر-روشن تر. با نور می بینم و نابینا می شوم.

 

 

 

Light Upon Light

 

A light shines, it shatters and beholds an image over a delicate surface within my eyes and then flees. Sometimes this light shines and shatters, but remains; it scratches my photographs. The visible light conceals the patterns and faces and rests upon our dark house. The more it shines, the darker the house becomes; darker-brighter. With this light I see and become blind.

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی