جستجو:
در:

پنج شنبه ها

نگارخانه آرته

11 مهر 1393
تا 17 مهر 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

خانه پدري ...جايي براي بودن...
براي من هنوز يکي از جذابيتهاي عکاسي در کندوکاو است ؛ يکجور فضولي و سرک کشيدن.راز پرتاب شدن و توفيق حضور کنجکاوانه در لحظه.دريچه اي براي ورود بيننده به دنيايي کشف نشده.
عکس هاي فرزانه همچون يک ناظر حاضر بر فضاي پيرامون خانواده اش ، از منظر يک داناي مشرف بر روابط آشکار و نهان، سايه حضورش را ميان همه چيز گسترانده و در جستجوي لحظه هاي شگفت اين داستان نشسته.اين اتمسفر چيزي نيست که تو فقط بتواني بيننده اش باشي ؛ بلکه به درونش کشيده مي شوي.اين حال و هوا همان چيزيست که از اشرافش به موضوع زندگي خانوادگيش به درون عکسها نشت مي کند.عکس هاي او قصه ي تراژيک بزرگ شدن است و هر آن چه که تغيير مي ناميم. ترس و واهمه ي از دست رفتن همه اين روزهاي خوش با هم بودن،جاي امن بازي کردن،خوردن،خوابيدن،خنديدن ودرکنارهم زيستن يا شايدهم نکوداشتي بر يک لحظه،يخ زده در زمان که نشاني شود بر بودنمان براي آيندگان.
به باور من عکس هاي اين نمايشگاه تورقي است بر لايه هاي بازنمايانده شده ي يک خانواده نزديک از طبقه متوسط شهري که عکاسش "سالي مان" وار هم چون يک ناظر بي طرف ثبت کننده دوران گذار آن است. 
"راميار منوچهرزاده"
 
نمايشگاه انفرادي عکس هاي "فرزانه قديانلو" با عنوان "پنج شنبه ها"
به انتخاب پيمان هوشمندزاده
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی