جستجو:
در:

تجربه هاي نو در هنرهاي تجسمي ۲

گالری شلمان

16 شهریور 1397
تا 21 شهریور 1397
16 تا 20:30 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- نقاشی‌خط

 


"دوباره تابستان"

هنوز نيمی از شهريورِ داغ نگذشته
بوی تُرد ِ باد پاييزی
عطرِ خاطره را با خود
به هوشِ ما نوازش می دهد!

ياد باد سرخوشي ها سر در گمی ها
يادها خاطره ها عشق ها و آرزوها
ياد باد!

چه صميمی بوديد با آبتنی آب پاشی
 آب بازي...
چه نزديک بوديد به ته ِ گُرگم به هوا و
لِي لِي و آ ليسآ آ ليسآ...

ها... بوی خوشِ انارِ سرخ رنگِ همسايه
و نارنگيِ نارنجيِ يار
آخرين ديدار!

اينجا در اين وقتِ تنگ
در اين روزهاي پُر از نيرنگ
در اين نفس نفس زدنِ ساعت
در اين بی حوصلگيِ همگاني
در اين سرعتِ بالاي نديدن
نرسيدن نشنيدن نچشيدن
از پشتِ منظره های سبزِ نگاه
در پيِ طرحي نو قلم ها را برافراشتيد
 تا بلندای رويايی نو!

دوباره رنگ و نقشِ قهوه ايِ گُم شده ي
قديمي را به رقص درآورديد
به کند و کاوِ اين همه زمانِ از دست رفته!

مگر می شود جانب بالا رفت و ماه بانو را
در آغوشِ خود بو نکشيد؟
مگر می شود زيباييِ اين همه
شبنمِ عصرگاهی را بر غروبِ نارنجيِ
سرخ گون لمس نکرد؟
مگر مي شود؟

حال براي بهتر درک کردنِ زمان
هاشور وار تا آبيِ ادبيات ِ خوش رنگ ِ کلام
پَر کشيديد
در ميانِ ديدگانی مات و غم زده
گاه خاکستری گاه پُر رنج
نيمي خشم نيمی زرد ِکبود!

در اين روزهای تلخ بی يکی نقاب
با زشتيِ عريان رو در رو بر واقعيتِ امروز پا فشرديد آشکارا
 دست را روی دست ِ خود گذاشتيد و برخاستيد
و تا تهِ چهار ديوارِ يک ناکجا
رد پا را دنبال کرديد!

از درونِ کوهی شبيه آتشفشان
تا کف ِ دريای بي کران
با ماهيانِ سرخ مذاب وار غلتان رقصيديد!

افسوس... پيش از آن که سيگاری بگيرانيد
ژوليده و بی دود نبضِ مغزِ خيش را
به دست ِ غير داديد با دسته گُلی پيشِ رو
که سايه های بلند را خود می پنداشتيد
آن منِ ديگر است! "انسان"

و سر انجام خط به خط
هِ و ها و هي و هو را
تو به تو لا به لا
قد کشيده تا الفِ آسمان بالا کشيديد
و رودی از طرح و رنگ و نقش برتافتيد...

تا چشم بدوزيم تا دل بِبَرند تا زود نگذريم
تا کمی خيره شويم تا خود را درونشان
از نو پيدا کنيم!

"تجسمی دوباره"

شايد اين همان آبتني در حوضچه ی اکنون باشد!

مهدی اسماعيلی

 

«اميد آن که روزي بادبادک هايمان را دوباره بيابيم»    سهراب سپهری

 

با آثار: فائزه افجه نيا، رويا ارمکيان، مژگان بخشی، طناز پريشان زاده، آيناز دقيقی، آيلار محمدی، الهام گردون زاده، صغری دميرچي لو، غزال جوان، عاطفه حيدری، سيده ليلا موسوی، ليلاگازر، ميرفرهاد مقيمی، مريم عيسوی، ماهـرخ ملک، هاله يزدانی، نازنين نبوی

 هنربان: دکتر پژمان دادخواه، علی مزارعی


گشایش نمایشگاه: جمعه 16 شهریور ساعت 16 تا 20:30
ادامه نمایشگاه: تا 21 شهریور ساعت 16:30 تا 20

 

Participant artists: Fatemeh Afjehnia, Mojgan Bakhshi, Aynaz Daghighi, Soghra Damirchiloo, Elham Gardoonzadeh, Leila Gazor, Atefeh Heidari, Maryam Eisavi, Roya Eramkian, Ghazal Javan, Aylar Mohammadi, Samaneh Mohammadi, Mahrokh Malek, Mir Farhad Moghimi, Leila Mousavi, Nazanin Nabavi, Haleh Yazdani.

Curators: Dr. Pejman Dadkhah, Ali Mazarei

Opening: Friday, May 11, from 16 to 20:30
Exhibition continues until May 16, from 4:30 to 8 pm.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی