جستجو:
در:

فیگوراتیو در انتزاع

گالری ایده

23 شهریور 1397
تا 28 شهریور 1397
17 تا 20 (افتتاحیه)
۱۰ تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

گرد‌آوری توسط:

سحر امینی


 

در دنیای هنر مدرن اگر نقاشی را به دو دسته فیگوراتیو (بازنمایانه) و آبستره (غیربازنمایانه) دسته‌بندی کنیم ، فیگراتیو یا پیکرنما طراحی از اندام انسان یا حتی حیوان که برگرفته از دنیای واقعی ست و آبستره به عنوان هنر مجرد و انتزاعی، که از فرم‌های تمثیلی و غیرطبیعی برای انتقال مفهوم مورد نظر خود استفاده می‌کند، معنا می شود . این دو نقطه مخالف یکدیگر خواهند بود که اولی بر مبنای واقعیت، و دیگری بر مبنای ساختار ذهنی می باشد. در پس هر اثر فیگوراتیو و پیکرنمایی ، ( انتزاع) کلیت یک اثر را در بر گرفته است. هدف از این نمایشگاه اجماع این دو در کنار یکدیگر است که یکی کاملا آشکار و دیگری پنهان خواهد بود  .


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی