جستجو:
در:

خیال خالی

گالری فرشته

20 مهر 1397
تا 07 آبان 1397
۱۶ تا ۲۱ (افتتاحیه)
12 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی

هنرمندان

حمید فام


خیال خالی
از پیش از تاریخ تاکنون تصویر کردن خیالات ذهنی یکی از روشهای بیانی بشر بوده است. روایت و داستان گویی چنان برای او جذاب است که از پس هر تصویری دنبال قصه ای می گردد. زمانی که دست به دامان دنیای خیالات می شود ناخودآگاه روایتی نیز از دل آن بیرون می کشد، هر چند که به صورت مستقیم به آن فکر نکرده باشد. این روایات، ذهن را ورزیده می کند و اجازه می دهد جهان پیرامون را شبیه سازی کند و راهبردهای مختلفی را برای موقعیت های گوناگون اجتماعی متصور شود. برخی از این تصورات را خیال جمعی و برخی را کهن الگوها می سازند و در شکل گیری بعضی دیگر اساطیر، افسانه ها، روایات، عوامل طبیعی و مسائل فردی یا خانوادگی نقش دارند. هر آن چه که از این دنیای خیالی عبور کند می تواند معانی و مفاهیمی به گستردگی زندگی در خود نهفته داشته باشد. آن چهِ پیش روی شماست خیال است، خیال محض است خالیست که با تأثر از تمام زندگی نمایان شده است
حمید فام- مهرماه 97


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی