جستجو:
در:

نمايش دونفره طراحي

گالري زيرزمين دستان

18 مهر 1393
تا 26 مهر 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحي - نقاشي

 

 
شعر معدني
جهان ماده بستر جان دار بوده است. فکر، ماده را بازآرايي کرده و آن را تجسم کرده است.
ميراث ساختارهاي متعالي دغدغه هاي د‌ُروار و کام هاي بيهوده را در خود جاي داده اند.
اين تصاوير شاهد همبستگي عالم ناسوت و عالم معنا در تلاشي شعرگونه هستند. 
 
نيما زارع نهندي
 
 
شيفته ي مفهوم پايان جهان هستم. مسحور بازنمايي و تأثيرش بر " ناخودآگاه جمعي". همچون تصاوير روميِ جان مارتين يا جزئيات و مطالعه ي روند کارناوال باختين که بر کارهاي من تأثير عمده اي داشته اند؛ کارهايي که اکنون مي توانند به مثابه پرسش از بزرگنمايي پندار بي نظمي تعريف شوند؛ معاشقه اي مدام ميان ابسورد( پوچ) و گروتسک( مضحک).
بنابراين، خود را وقف ساختن جهاني پوچ مي کنم؛ جهاني متشکل از منابعي تاريخي و معاصر که با يکديگر ممزوج مي شوند تا تلفيقي از بيم ها و ترس هاي پنهان انسان بسازند. در اين همهمه و غوغا، قهرمانان عصر طلايي يا اساطير، خويشتن را ناتوان از نجات انسانيت و نمادهايش مي يابند زيرا هر چيزي در دستان سرنوشت که خود، هرج و مرج است، مشروط به نظر مي رسد. از اين رو شکنندگي و ناگزيري شرايط انسان، مرگ و پايان جهان، همواره اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
عميقا تحت تأثير ميراث کاريکاتوريست هاي قرن نوزدهم هستم مثل گيلري، جرج کروکشنک و يا دوميه، به واسطه ي اغراق در خصوصيات موضوعاتشان به منظور برجسته کردن علائق، نقطه ضعف ها و تناقض ها- به خصوص کارتون. سبک تصويري خودم - اين امکان را برايم فراهم مي کند تا خودانگيختگي آشکار و بازيگوشي هدايت نشده اي بسازم تا روشنگر پيش داوريها و ترس ها و مناهي جوامع معاصر باشم. در اصل، من براي پيش بردن مشاهدات بدبينانه، به شکلي بازيگوشانه فعاليت مي کنم.
 
لوسين مورا
 
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی