جستجو:
در:

الخاصیسم

گالری آرتیبیشن

20 مهر 1397
تا 29 مهر 1397
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
10 تا 17 (غیرافتتاحیه)


جایگاه هانیبال الخاص و وجه تاثیرگذاری او و جریان‌سازی آثارش را می‌توان بخش پررنگی از تاریخ هنر معاصر نقاشی ایران به‌خصوص بعد از انقلاب دانست و از این جهت که بیشتر آثار او منعکس‌کنندۀ تاریخ اجتماعی و سیاسی است، پرداختن به آثار این هنرمند به درک بهتر هنر معاصر ایران کمک خواهد کرد. همچنین از آنجایی که الخاص جهت‌دهندۀ یک جریان هنری مهم در ایران است و شیوۀ هنری او با مسالۀ رسالت اجتماعی هنر درآمیخته، آرتیبیشن اهتمام به برگزاری آثار او در این نمایشگاه ورزیده تا امروز بتواند در شناسایی موقعیت هنر او گامی بردارد.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی