جستجو:
در:

از ... به

گالری اعتماد نگارستان

20 مهر 1397
تا 30 مهر 1397
۱۵ تا ۲۰ (افتتاحیه)
۱۱ تا ۲۰ (غیرافتتاحیه)
مدیا: مجسمه

هنرمندان

بهزاد اژدریافتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی