جستجو:
در:

رنگ‌ها با ما شادترند

نگارخانه شمیده

20 مهر 1397
تا 30 مهر 1397
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
۱۶ تا ۲۰ (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنر آوت -سایدر ،یا هنر غیرآکادمیک و فارغ از اسلوب های رایج ،در مقابل هنر رسمی یا این سایدر -آرت ،که مقید به رعایت اصول زیبایی شناسی مورد تائید جوامع هنریست،هنری «سر راست» است.
در این شیوه خاص از تولید اثر ،هنرمند، بی دغدغه تشویق یا نقد شدن ،تلاش در باز آفرینی مفاهیمی را دارد که در غالب کلمات ،قادر به تشریح آنان نیست.
اثر هنرمند آوت -سایدر ،ابزاری است که به خودشناسی ،معرفی و ایجاد ارتباط واضحتر
با پیرامون او تبدیل می گرددکه این کارکرد را می توان شالوده خلق هر اثر هنری دانست.
چه بسا لذتی که از دیدن این آثار می بریم ،
دلیل دیگری هم داشته باشد که در جمله ای از شیلر فیلسوف آلمانی می توان ادله آن را پیدا کرد : 
« انتظار می رود ملتی که بیشتر به سمت غيرطبیعی بودن پیش رفته است ،بسیار شدیدتر تحت تاثیر سادگی قرار بگیرد»

رضا مطیع         


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی