جستجو:
در:

مشاهده مي شويم

نگارخانه الهه

25 مهر 1393
تا 05 آبان 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

 امروزه باور به اينکه نمايش خوبي ها وبدي هاي انسان ها در فضاي هنر باعث اصلاح رفتار انسان شود ديگر در کانون توجه قرار ندارد . ميان توليد فرم هاي هنري کارکرد اجتماعي انها تناظر معيني وجود ندارد بلکه برقراري نوعي تعليق در اين رابطه است که شيوه هاي خاصي از بيان و بودن را امکان پذير مي کند هنرمندان کساني هستند که با درک واقيت ها مي کوشند چارچوب هاي امر رويت پذير را تغيير دهند وعادي شدن تجربه روزمره را به چالش بکشند اين طريقي است براي به وجود امدن روابط جديد ميان امر فردي و امر جمعينقاشي هاي نرگس سليمان زاده نشان دهنده تلاشي است که تجربه هنري را به جنبه هايي از زندگي گسترش مي دهد که در قلب زندگي روز مره قرار دارد . مشاهده تجربيات او به گونه اي منفصل بلکه به گونه اي است که همواره با محيط و جهان خويش در گير است و در ان چيزهاي تازه اي کشف ميکند بسياري از نشانه هاي معمولي و غيره قابل اعتلا براي هنرمند چالشي تازه است تا انها را به عالم هنر وارد کند و خود را از نگاه تفکيک گذار حاکم بر ارزش هاي موجود در فضاي هنر دور نگاه دارد اثار او در مقابل ديدگاهي قرار ميگيرد که بر اين باورند که زندگي معمولي مبتذل و بي ارزش است و همه چيز در ان نوعي ستروني و عقيم بودن را نشان مي دهد تجربيات خاص او از زندگي خود و افرادي که از نزديک در ميان انها زندگي ميکند و از انها شناخت دارد بيشترين امکان و انگيزه را براي توليد فرم هاي هنري براي او بوج.د مي اورد هم سويي اثار هنرمند بانقاشان فيگوراتيو در ان سال ها بود نوعي سنخيت با ان ها را ياداوري مي کند انهانيز در برجسته کردن زندگي روزمره و استفاده از عکس وتصاوير مجلات و چهره مدل هاي مد و شخصيت هاي مشهور تلاشي اگاهانه را به نمايش ميگذارد هنرمنداني مانند اليرابت پيتن و ريچارد فينيکس کوشش کردند در اثار خود نسخها يي جديد از سوپر مدل ها را ارائه کنند.اثار نرگس سليمان زاده بيشترين تمرکز و جستجو را نه در ميان مدل هاي مشهور بلکه در ميان اقشار و افرادي قرار مي دهد که از نزديک نسبت به تمايلات ذهني و مشکلات انها اشنايي دارد و چه بسا خود نيز جزئي از همين افراد است او با دست کاري چهره هاي خشن افراد و توجه ه فريبندگي زنانه سوژه ها که در زهن خود بديلي هستند از سوپر مدل ها عناصر رويت ناپذير را رويت پذير کرده ودر نمايش تضادهاي دروني شخصيت هاي اثار خود قدم هاي موثري را بر مي دارد شخصيت هاي اثار او در پس و پشت ظاهر خود جهاني اشوب زده و اغلب تيره را به نمايش ميگذارند وابستگي ان ها به حيوانات و نشانه هاي مصرفي جامعه اي که ديگر حاکميت تصاوير و فضاي مصرفيبر ان انکار ناپذير است نوعي واقع گرايي هنري در زندگي روزمره را به نمايش ميگذارد هنرمند در کاربرد رنگ هاي تخت و وسيع واستفاده هم زمان از فضاي ابستره و بيان احساسي و سه بعدنمايي به فرمي شخصي خود را نزديک کرده و در پرهيز از جزئيات و پالايش نشانه ها به موفقيت هاي قابل توجهي دست يافته است قدرت فرافکني رنگ و ساختارهائي که بيانگر نوعي انسجام در کنار کاربرد صرب قلم هايي که نشان دهنده اعتماد به نفسي متکي به شناخت رفتار نقاشانه هستند از ويژه گي هاي اين اثار است. هنرمند به اطراف خود نطاره مي کند و به سوژه ها و مخاطبينن اثار خود ياداوري مي کند که همه ما به گونه اي مشاهده مي شويم .

 

استاد نصرت الله مسلميان

1393


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی