جستجو:
در:

امروز ديروز

گالري ايده پارسي

25 مهر 1393
تا 30 مهر 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

 ديروز امروز

 آنچه به روزها هويت مي بخشد اتفاق هايي است که در آنها رخ ميدهد. گاه ترکيب اين وقايع به گونه اي است که زمان هم در تخصيص و هضمشان در مي ماند. نقل حالات و کردار بعضي ها حکايت عجيبي است . براحتي از جا در ميرويم و رگ به رگ ميشويم که گويي ژن ما ناموزون است. اضداد را جمع مي کنيم و  وصله هاي ناچسب چنان ميچسبانيم که انگار نابغه شعبده هستيم و...
آثار حاضر انعکاس دغدغه هايي است که بعضي وقتها گريبانگيرمان ميشود. موجوداتي ميبينيم به اسم آدم ولي انگار از کهکشان ديگري آمده اند و غريبه با عقل و منطق. چهره هايي ميشويم ديگرگون شده به گونه اي کم سابقه. آنچنان طمع کسب ميکنيم که آسمان هم براي سير کردن ما کم است . تمايل شديدي به از بين بردن محيط زندگي داريم و اصل ها را براي در آغوش گرفتن بدل ها به خاک مي افکنيم. در بيان فهم و شعور هميشه جان بر کفيم. همه اينها زنجيره اي از موجودي ما است که از ديروز شروع شده و امروز هم جاري است. و در پس آن روزنه اي زيبا روي که گهگاه عرض اندام ميکند.
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی