جستجو:
در:

نابودگی

گالری آ

04 آبان 1397
تا 15 آبان 1397
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

مرجان ترابینابودگی 

مرگ انسان ها را ارزشمند و رقت انگیز می کند.آنچه آنها را به حرکت وامی دارد شرایط شبح وارشان است؛هر کاری که انجام می دهند ممکن است آخرین کارشان باشد؛هیچ چهره ای نیست که مانند چهره ای در خواب در آستانه محو شدن نباشد.برای انسان های فانی همه چیز ارزش چیزی بازگشت ناپذیر و در خطر نابودی را دارد.

خورخه لوئیس بورخس / نامیرا


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی