جستجو:
در:

رخ.داد

گالری فرمانفرما

04 آبان 1397
تا 25 آبان 1397
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: میکس مدیا

هنرمندان

حمید حلیمی


گالری فرمانفرما، از 4 تا 25 آبان ماه سال 1397، نمایشگاهِ انفردی نقاشی های حمید حلیمی را برگزار می کند. این هنرمند که دانش آموختۀ کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر تهران و نیز عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران است، اکنون سال های جست و جوگری در هنرش را با جدیت هرچه تمام تر پی می گیرد و حاصل تجربیات اخیرش را در قالب مجموعه ای جدید، در گالری فرمانفرما به نمایش می گذارد. 
"رخ.داد" نام این مجموعه از آثار اوست. نقاشی هایی که بر اساس اتفاق، اما با نگرشِ خاص و سوادِ بصریِ حمید حلیمی جهت دار شده اند. پرتره هایی که از دل تیرگی ها سر بیرون آورده و به مخاطبان این نمایشگاه، رخ.دادِ خود را اعلام می کنند.

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی