جستجو:
در:

نمایشگاه نقاشی حسین چراغچی

نگارخانه ماه

04 آبان 1397
تا 19 آبان 1397
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

حسین چراغچی


سخن از تصویر آبستره به همان اندازه که آسان به نظر می رسد، دشوار است؛ خاصه در نقاشی که اغلب نتیجه ی الهامات ذهن هنرمند است و در روندی زمان مند شکل می گیرد. آثار حسین چراغچی هم از این قاعده مستثنا نیست. سخن گفتن از برخی آثار او گستره ای وسیع و واژگان متعدد می طلبد و برخی آثارش را می توان با عبارتی صريح تفسیر کرد. او همواره روندی مستمر را در نقاشی طی نموده و از جهان پیرامون خود الهام گرفته است. در اغلب آثار گذشته چراغچي تأثیر طبیعت مشهود است؛ ترکیب بندی هایی که افق های بازِ دشت را، و رنگ هایی که نور گرگ و میش را تداعی می کنند. در مواردی فرم ها هم متأثر از طبیعت و محیط پیرامون اوست. نکته ی قابل توجه بداهگی برخورد نقاش با این تأثیرات است؛ حسین چراغچي مستقیماً پدیده ای را در نقاشی به تصویر نمی کشد. او در روند نقاشی، مدام تأثیرات مختلف و متفاوتی را که از جهان دریافت کرده، به صورت فی البداهه به کار می گیرد. در همین بداهگی است که زمینه ای برای بروز اتفاق فراهم می آورد و سپس اتفاقات را کنترل و هدایت می کند تا به تصویر دلخواه برسد. شاید نه پندان آگاهانه اما این برخورد او با نقاشی هایش طبيعي است بروز اتفاقات و غلبه ی برخی عناصر بر دیگران، نظیر نسبت رنگ و فرم و ترکیب بندی های نقاشی چراغچي است.
در مجموعه ی اخیر، او با همان رویکرد به پدیده ها نگاه کرده است، اما این بار از نمایی نزدیک تر. افق ها دیگر چندان باز نیستند، رنگ ها با وضوح و قاطعیت بیشتری روی بوم نشسته اند، جزئیات بافت ها چشمگیرتر شده و تنوع برخورد بیش از پیش است. این تنوع شامل تکنیک و متریال هم می شود که خود این امر حاکی از میل به بداهگی است؛ هر ماده و هر تکنیک تازه ای به واسطه ی ویژگی های خاص خود، بداهت و تازگی به دست نقاش می بخشد و چراقچی در این مجموعه بیشتر از گذشته از این موقعیت بهره برده است. نکته ی مهم در مورد این مجموعه تأثیراتی است که نقاش از دیوارهای شهر گرفته است؛ دیوارهایی با بافت های مختلف که بخش هایی از آن ریخته و تخریب شده، رنگ های آن شسته و دیگرگون شده، خطوط و نقش های درهم و برهمی آن را پوشانده که همه و همه تصویری انتزاعی با کادری نه چندان مشخص را ساخته است. نقاش این بار به دیوارها بسیار بیشتر نگریسته و پرداخته است. چنین است که در این مجموعه آثاری با تنوع رنگی بسیار در کنار بوم هایی با خطوط و سطوح تقریباً خاکستری می نشیند.

زروان روح بخشان
مهر 1397


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی