جستجو:
در:

عوارض مستغلات و معافيت مالياتي

گالري هما

18 مهر 1393
تا 29 مهر 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحي

هنرمندان

اشکان صانعی


 اشکان صانعي با طراحي هاي نوآورانه اش شناخته شده است ، اين بار در سري « عوارض

مستغلات و معافيت مالياتي » استندي از طرح هاي کي سال اخير خود را به نمايش

گذاشته. آنچه در ساخت طراحي صانعي حائز اهميت شده توجه به ابعاد تجربي طرح

فراتر از يکفيات بصري ست تا آنجا که آثار او را بايد در زمره ي هنر مفهومي طراحي

بستر (دراوينگ بيس) به حساب آورد . پيش از اين نيز طرح هاي صانعي در ژنو در

رخداد خبرهاي خوب از ايران به نمايش درآمده بود.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی