جستجو:
در:

سلف پرتره

گالری هپتا

10 آبان 1397
تا 15 آبان 1397
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- حجم


جهانی که از خانواده و خانه شروع می شود و با گذر عمر گسترش می یابد و 
اتفاقات و حوادث و برخوردها و رفتارهای اجتماعی این جهان از ما انسان هایی 
می سازد با رنگ ها و جنسیت های متفاوت، تا جایی که خود واقعی مان را هم 
خودمان نمی توانیم کامل بشناسیم.
ما انسانها هرگز ندانستیم در مقابل این حجم از داده ها و اتفاقات خوشایند و 
ناخوشایند چه برخوردی صحیح و چه برخوردی نادرست است و در راستای آن با خود 
اصلی مان و دنیای درونمان چگونه کنار بیاییم. با رویاها و کابوس ها و 
آرزوهای مان که خود واقعی مان است و در اصل پرتره و صورت حقیقی مان.
این اندیشه ما را بر آن داشته مجموعه ای از آثار هنرمندان نقاش را جمع 
آوریم با عنوان«سلف پرتره».
«سلف پرتره» به معنای واقعی و درونی که همراه با من بیرونی است و تصویر 
متفاوتی از خویشتن خویش که تنها خود ما قادر به درکش هستیم.
با کمی تامل شما نیز به فکر فرو می روید و این من واقعی را از هزار توی 
رویاها و کابوس هایتان بیرون می کشید و با قلمی متفاوت و دیدی متفاوت تر به 
پرتره خود، به تصویر می کشید.
پس در این راه با ما همراه باشید و خلق کنید سلف پرتره خود را.....

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی