جستجو:
در:

رفتن از جایی که نبود

نگارخانه نگر

18 آبان 1397
تا 23 آبان 1397
۱۶ تا ۲۱ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

پریسا رحمانی


آثارِ من روایتی زنانه است که در فضای بین واقعیت و رویا پردازی شکل می‌گیرد.شاید واقعیتی که با تخیلِ ذهنی من در می‌آمیزد و به رویا تبدیل می‌شود.

زن‌های نقاشی‌های من اگرچه در فضاهای شهری و اشیاء مختلف خانه یا محیطِ پیرامون به فراموشی سپرده شده‌ و به خاطره تبدیل شدند ولی مهم این است که در نقاشی‌های من حضور دارند اگر چه این حضور ممکن است حضورِ فیزیکی فعالی نباشد ولی هستند. هرچند این بودن می‌تواند به صورت خیالی موقت، رویای گذرا یا خاطره‌ای فراموش شده باشد.


پریسا رحمانی
پاییز 97


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی