جستجو:
در:

سندروم کاشي گمشده

گالري هما

02 آبان 1393
تا 11 آبان 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

آهو حامدى


 سندروم کاشي گمشده

ديدن نبودن چيزها؛
آيا فقدان عارضه است؟
عنوان نمايشگاه حاضر را ازنام بيماري رواني سندرم کاشي گمشده انتخاب کرده ام ، بيمار دراين
سندرم نواقصي را مي بيند، نقصاني که به نظرم ظرفيت و مزيت نيز مي تواند باشد.
کاشي هيچ چيز نيست جز پوشاننده ديوار،وقتي کي کاشي نيست تازه مي فهميم زمينه پشت
کاشي چيست، کاشي واقعيت ديوار نيست، شبيه کي پوشاننده ، پنهان کننده ،مخفي کاري
تعمدي......
اين مجموعه بر اساس نبودن عناصر به وجود آمده ،اگر اين تصاوير کامل باشند ديگر وجود
ندارند.
آهو حامدي

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی