جستجو:
در:

پرنده بودن

گالري جرجاني

16 آبان 1393
تا 26 آبان 1393
16:30 تا 20:30 (افتتاحیه)
16:30 تا 20:30 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

فائزه بهارلو


 رنده فقط يک پرنده بود ( فروغ فرخزاد )

پرندگـان فائزه بهارلو موجوديتي فرار و سيال دارند، اين ويژگي در درجه ي نخست به خصلت طراحي باز مي گردد و
از سويي به رفتار پرندگان ارتباط دارد که بهارلو آنها را تشديد کرده است.
اين آثار بي اينکه بخواهند جنبه اي اسطوره اي ( مانند سيمرغ ) بيابند و بي اينکه بازنمايي علمي را از پرنده به بيننده
منتقل کنند تنها ( پرنده بودن ) را نشان مي دهند. استفاده از رنگ سفيد، تاکيد بر اجزا و راحتي اجراي آثار که در مواردي
به نقاشي هاي شرق دور نزديک مي شود اين مجموعه را در عين سادگي جذاب نموده است.
بهنام کامرانــي
 
 
پرنده نبودند
سفيد بر سفيد سياه بر سياه نشستند
گـاه ساکت
گـاه پر هياهـو
گـاه آزاد
گـاه دربند
گـاه اهلـي
گـاه وحشـي
گـاه زنده
گـاه مـرده
خواستم پرنده باشــند.
 
فائـزه بهارلـــو
 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی