جستجو:
در:

داستان پيکان سفيد

گالري هما

16 آبان 1393
تا 27 آبان 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

حسین سلطانی


 داستان پيکان سفيد

پيکان هاي عمدتا سفيدي در گوشه هاي دنج شهر رها شده اند، کيي از
همين ها سالهاست در پس کوچه هاي ذهنم در کناري جا خوش کرده و در
عين حال همراه هميشگي ام شده. در دو سال گذشته اين همراه سفيد مرا
با خود تا آلبوم هاي خانوادگي پير و جوان کشاند. به دهه هايي عجيب از
تاريخ معاصر. وسيله تفريح جوان ها، يارسفر پدرها، رخش سفيد عروس
ها و ... همه خاطراتي ثبت شده از اين عضو خانوادگي است. کنار هم قرار
دادن اين عکس ها چيدمان وسوسه انگيز و سورئالي از واقيعت ايراني را
پيش روي من قرار داد. قصه پيکان سفيد و اين کنکاش در خاطرات شبيه
کتاب ريشه هاي الکس هالي ست؛ انگار کشف گوشه هاي شخصي در کنار
پيکان سفيد به شکل موازي تا واکاوي تاريخ معاصر ايران پيش مي رود.
حداقل حالا مي دانم هيچ پيکان گوشه افتاده اي را نمي شود بدون اين
همه بالا و پائين تاريخي همراهش نگريست
 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی