جستجو:
در:

روياي سياه/ روياي سپيد

گالري ايده پارسي

23 آبان 1393
تا 28 آبان 1393
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

 روياي سياه/ روياي سپيد

مجموعه‌‌ي «روياي سياه/ روياي سپيد» با استفاده از عناصري برگرفته از روياهاي شخصي من در ترکيب با عناصري از واقعيت شکل گرفته و هدف از اين ترکيب دستيابي به کارکرد نمادين و استعاري رويا به جهت ايجاد امکانات چند معنايي بوده است. گمان دارم خلق اثر به شيوه‌اي استعاري و نمادين،با فراهم آوردن امکان تا‌ويل براي مخاطب سبب ميشود تا مخاطب در هر تأويل معنا را خود بازآفريده، صرفا مصرف کننده انديشه هاي خالق اثر نباشد.در اين ميان از «عنوان»هابراي تأثير بر تأويل مخاطب استفاده کرده ام؛چرا که عنوان يک اثر نقش بسيار مهمي در دريافت مخاطب از معناي آن داشته، مي تواند او را به منشأ و مفهوم اثر نزديک يا از آن دور سازد.
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی