جستجو:
در:

اما هنوز همه چيز شکننده است

گالري سيحون

16 آبان 1393
تا 28 آبان 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: مجسمه- حجم

 

 
شايد همه چيز از «هذيانها»ي بکت شروع شد، از سنگيني نامحسوس سر و دستها
در حالت ايستاده، آرنجهاي برآمده ، چشمهاي بسته، چهره اي کاملا جدي که
مثلا گوش مي دهد، نگاهش پوشيده و چهره اش پنهان. آنچنان در خود فرو رفته
که انگار سالهاست در سکوت و مراقبه به سر مي برد يا مرد مسافريست که مي
خواهد سنگيني تمام ايستگاه قطار را با خود جابه جا کند، شايد مثل سربازي
باشد که خشم و خشابش را با هم خالي کرده و در خلائي معصومانه به روز
تولدش فکر مي کند ، يا همچون فاتحي مغرور چنان استوار و مطمئن است که
در پوست خودش نمي گنجد و ميل مبهمي دارد که از خودش خالي شود و يک تهي
بزرگ به جا بگذارد . همه چيز از اين تصوير لغزنده شروع شد که هر لحظه به
شکلي در مي امد تا در يک پيچيدگي پوچ مثل لايه هاي پياز -خواسته يا
ناخواسته- اشکت را دربياورد و پشت لايه اي از اشک و اعوجاجي مضحک ، فراتر
از آن چيزي که هست به نظر برسد .اما سر و دستها بيش از همه چيز بيانگرند
، حتي در پنهان کردنشان هم نوعي خودافشاگري پيداست، اما اين تصوير، تصور
من است چيزي ميان وهم و واقعيت."من در درون تو خواهم بود نه چيزي بيشتر
از يک سنگريزه
 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی