جستجو:
در:

هر ذهني يه دودکش داره

گالري ايده پارسي

07 آذر 1393
تا 12 آذر 1393
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: تصويرسازي

گرد‌آوری توسط:

عارفه يونسي


هر روز زندگي ما به قصه اي مي گذرد . آدم ها در رفت آمدند و قصه هاي خود را به دوش مي کشند .
گذر بي امان روزها گاه فرصت ثبت را مي گيرد . در اين بين هستند کساني که ، دردل لحظه ها ،روياهاي 
خود را مي کارند تا فاصله ي ميان فراز و نشيب ها پر شود . زنان قصه گويان روزهاي تاريک و روشن اند .
`دهان باز مي کنند تا قصه ها و روياها در جهان اطرافشان به جريان افتد . روياهاي کالي که شاخ و برگ مي گيرند ، رشد ميکنند و بارور مي شوند .
دغدغه هاي هر روزه دنياي پر هياهو ، بهانه اي مي شود براي به تصوير در آوردن هر آنچه که بوده و هر
آنچه که مي خواهد باشد . نقش ها دليل حضور اند و ميل به ادامه مسير دارند ، زندگي در جريان ، و اين
روايت بي پايان است .
نگار هنر پيشه

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی