جستجو:
در:

طلوع در باغ جديد

گالري زيرزمين دستان

14 آذر 1393
تا 22 آذر 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

یاسمن صــفاطلوع در باغ جديد

چشم انداز(منظره) به دليل انتزاع ذاتي خود هميشه ژانر مورد علاقه من بوده است. همچنين به دليل وجود تناقض ها و تضادها( فضاي آرام و مفرح در كنار فضايي نامطمئن ونگران كننده به طور همزمان). نقاشيهاي در نظر گرفته شده در اين مجموعه نيز تأكيد بر چنين فضاهايي است.
بيشتر اين مناظر از ثبت يك لحظه زودگذر نشأت مي گيرند به دور از هر گونه روايتگري، قطعيت، تداوم و تكرار و تنها ايجاد نوعي حس كنجكاوي و گمانه زني در ذهن بيننده در مورد معناي آشكار و نهان آثار، كه در نهايت در حد اين امكان مي مانند و چيزي را آشكار نمي سازند و همچنان به صورت يك معما باقي مي مانند.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی