جستجو:
در:

روشن دان

نگارخانه مهروا

28 آذر 1393
تا 08 دي 1393
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

با صد هزار مردم تنهايي

بي صدهزار مردم تنهايي

روشندان، روايت تنهايي انسان معاصر است از نگاه يازده عکاس


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی