جستجو:
در:

سه در يک

گالري زيرزمين دستان

12 دي 1393
تا 20 دي 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

 

پدرم هميشه از وظيفه‌اي که بر دوش هنرمند است با ما مي‌گفت: اينکه "همواره بايد پيِ رسالت‌اش بگردد."پدر جان! بدنبالش گشتم و همواره مي‌گردم. گاه در تو در توهاي گمراه کننده‌اي که هنر پيش پايم نهاد گريستم و گاه در دشت‌هاي طلايي‌اش به آفتاب لبخند زدم. هر دو شيرين بود.اما اين روزها خود را سربازي مي‌بينم که از رژه‌هاي سنگين، همپاي ربات‌هاي سياهپوش دنيا به ستوه آمده است و مي‌خواهد از سردرگُمي‌هايش بگويد.بر من ببخش.سورنا / تابستان 93
 

سلامعرض مي‌کنم خدمت شنوندگان محترمهيچم ندارم من از خوندن هدف مخ زدنمن فقط دمبالِ يه فرصتم که بيارمکلمه‌ها رو پشتِ سَرِ هم و بعددور وايسم و سعي کنم بفهمم داستانچيه "داستان همه چيه"بيليط بخريدوايسيد تو صفسينِما بودامخلصمدوره گردم مي‌گردَم همه جا با کاغذ و قلمتوي راه خودمم و عاشقِ سَفَرَمسعي مي‌کنم به ياد بيارم لحظه‌‌اي روکه فيلم زندگيم اومده رو صفحه‌يتلويزيون مغزيم. نمي‌دونم.ديروز ندارَم.صدرا / 90 - 91


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی