جستجو:
در:

نمايشگاه انفرادي طراحي فاطمه بزرگي

نگارخانه آرته

19 دي 1393
تا 29 دي 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحي

هنرمندان

فاطمه بزرگی


فاطمه بزرگي نقاش متولد  سال 1360 در شيراز است و تحصيلات خود را در رشته نقاشي در دانشگاه سوره شيراز (کارشناسي) و تربيت مدرس تهران (کارشناسي ارشد) به اتمام رسانده است. طراحي هاي اين مجموعه حاصل تلاش هاي او بين سالهاي 1390 تا 1393 است.

در آثار فاطمه بزرگي زن به عنوان شخصيت اصلي مطرح مي شود و الهام بخش او در خلق اين مجموعه، زنان هم نسلش بوده اند. وي نسلي را شامل مي شود که از سويي در بستر يک جامعه داراي ارزش هاي ‍سنتي  باليده اند و از سويي ديگربه سمت ارزش هاي نو در حرکتند و تضادها و تناقض هاي اين نوع زندگي بخشي جدايي ناپذير از وجود آنان است.

او دراين مجموعه آثار کوشيده تا اين زنان را در گير و دار تلاش ‌براي فهم وبازتعريف خود و دست و پنجه نرم کردن با چالش هاي زندگي ايران امروز تصوير کند. شخصيت هايي که گاه اميد ها و آرزوهايشان و گاه مبارزه جويي و تمايل مهار ناپذيرشان براي رها شدن از موقعيتي که در آن گير افتاده اند به نمايش در آمده است و براي بيان اين منظور، طراحي با قلم فلزي و استفاده از خطوط ابزار مناسبي در اختيار هنرمند قرار داده است.

علي رغم اينکه او از عکس جهت بازنمايي دقيق تر شخصيت ها استفاده مي کند، فضاهاي رويا گونه اي مي سازد که سرشار از حکايات زندگي زناني هستند که تاثير عميقي بر وي گذاشته اند. اين زنان گاها خود او هستند احاطه گشته با ممنوعيت ها و تهديدها. عناصر بصري آثار، کليدهايي در کشف اسرار اين شخصيت ها به بيننده مي دهند و هاشورهاي متراکم نيز حضور آنها و ارتباطشان با فضاي پيراموني نامانوسشان را ساخته وپرداخته مي کنند.

مي توان گفت که اين تصاوير بخشي ازتجربه هاي زيسته فاطمه بزرگي به عنوان يک زن دراين موقعيت زماني و تلاشش براي يافتن حقيقت وجودي خود وزنان هم نسلش است و وي کوشيده بي هيچ قضاوتي درباره گذشته يا آينده به تحليل موقعيت اين زنان بپردازد.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی