جستجو:
در:

گلچين ايراني

نگارخانه مهروا

19 دي 1393
تا 29 دي 1393
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

 

 

1)            هر گونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع ، تکثير و عرضه نوارهاي صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفين از اين امر به جريمه نقدي از يک ميليون تا ده ميليون ريال محکوم خواهند شد.

 

2)            تعداد نوار بيش از " ده نسخه " به عنوان " عمده " تلقي مي گردد.

 

3)            تهيه و توزيع و تکثيرکنندگان نوارها و ديسکتهاي شو و نمايشهاي مبتذل در مرتبه اول به سه ماه تا يک سال حبس و يا دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يک سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط کليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محکوم مي شوند.

 

4)            استفاده از صغار براي نگهداري ، نمايش ، عرضه ، فروش و تکثير نوارهاي غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهاي مقرره براي عامل خواهد بود.

 

5)            کليه وسايل و تجهيزات مربوطه که بر اساس اين قانون از محکومين ضبط مي گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحميل شده از سوي مراجع ذيصلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل مي شود.

6)            سيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب است .

 

7)            هر شخصي که مبادرت به هر گونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غير مجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و يا تعويض نوار يا محتواي داخل کاست نوار داراي برچسب و نظاير آن ، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي که تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه به صاحبان اثر به جريمه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم مي شود.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی