جستجو:
در:

ايلوستريشن گالري

نگارخانه لاله

19 دي 1393
تا 30 دي 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
9 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: تصويرسازي

گرد‌آوری توسط:

مرتضي زاهدي


صوير در فرايند انتزاع براي بيننده معنا پيدا مي کند و با گرفتن عادت از اشياء پديده ها و مفاهيم ظاهري جديد به خود مي گيرد و خلق فضاهاي عجيب و بديع با مشاهدات خاص اکيداَ مرتبط است با موقعيت مشاهده کننده.
تخيل نيز روايتيست که در ذهن انسان پردازش شده و مغايرتي با واقعيت ندارد. تخيل امريست تصويري و شالوده و بنياد هنرها به خصوص پايه و اساس تصويرسازي. تخيل عامل اصلي يافتن شکل و رنگ و عوامل تصويري لازم براي تصويرسازي است. اين تخيل است که مترادفهاي تصويري را جهت ايجاد فضا و معاني گوناگون مهيا مي سازد و اجازه مي دهد عوامل تصويري گسترش پيدا کنند. تصويري که محصول تخيل باشد عينيتي ثانويست. انعکاس يا بازتاب واقعيت يا حقيقتي ديگر.
اگر از تصوير در جهت کاربرد پيامي خاص يا برقراري ارتباط استفاده نماييم، تصوير واسطه اي کاربردي مي شود که ايميج يا اُبژه ي محض به حساب نمي آيد، بلکه  ابزار يا گجِت است. اما وقتي تصوير از حالت ابزاري خارج شده و کارکردش را از دست داده باشد به ايميج يا اُبژه مبدل مي شود و مستقلاَ برخوردار از سوژه است.
بنابر اين تصويرگري (ايلوستراسيون) رسانه ايست جهت برقراري ارتباط. شيوه اي براي گفتن يا طرح چيزي توسط مصور (ايلوستراتور). رسانه اي که به نيازهاي مخاطبي خاص پاسخ مي دهد و در ماهيت خويش آموزشيست. اما تصويرسازي فارغ از دلالت هاي ادبي و مفهومي، ايميج يا اُبژه ايست که پديدآورنده (ايميج مي کِر) آن را با ادراکات و بيان هاي گوناگونِ تصويري خلاقانه مي آفريند که بعضاَ مي تواند به امر روايت نيز بپردازد.
تصويرسازي در معناي محض خود

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی