جستجو:
در:

نوستالژي

نگارخانه الهه

03 بهمن 1393
تا 13 بهمن 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحي

عکسها مکتوبي تصويري از اختلاط خاص ترين و معمولي ترين لحظات زندگي اند که وجود توامانيِ حضور و عدم حضور انسان را در آني از خاطره اش ثبت مي کنند؛ لحظه جاوداني تثبيت. کسري از ثانيه که لحظه را به سطحي از زنجيره خاطرات پيوند مي دهد.
تصاوير در گذر زمان پيوسته ورق مي خورد و بازخواني مي شود، قضاوتي به دور از حقيقتِ لحظه تثبيت، بي نقابِ لبخند و بدون بزک خاطره.
داوريِ مدام، پوسته ظاهري تصوير را مي شکافد. پسِ رسوب خاطرات، لحظات جاري بر وجودِ انسانهاي يخ زده درون قاب عريان مي شود؛ زمان ديگر غليظ نيست و آني که هيچ عکسي قادر به ثبت آن نيست، آهسته رخ مي نمايد. نمايش تازه نوستالژي با طعم گس کهنگي آغاز مي گردد؛ مکتوبي از خطوط و سطوح و سايه و احساس در دل کاغذهاي پوسيده در گذر زمان جان مي گيرد؛ زمانِ جراحي لبخند و برهنگي احساس است تا هر آنچه در پس چهره ها پنهان بوده است عيان شود؛ تناسباتي ديگرگون برساخته مي شود و روابطي تازه شکل مي گيرد؛ صفحه کاغذ پر مي شود از طراحي آنچه نيست.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی