جستجو:
در:

نمايشگاه گروهي "نقاشان جوان"

گالري ايده پارسي

03 بهمن 1393
تا 08 بهمن 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

 

نقش خيال در هنر نقاشي غيرقابل انکار است.گاه تخيل هنرمند درکرانه اي به

پرواز درمي آيدکه مخاطب را ازاوج گرفتن با آن مايوس ميسازد. گاه "خيال"

با ذهنيت بيننده گره خورده و واکنشي پديد مي آورد که سبب ارتقا انديشه

وجان هر دو يعني "تصويرگر "و"مخاطب " مي شود . هرگاه اين کيفيت به وقوع

پيوست ( گفتگو بين اثر ومخاطب ) شاهد شکوفايي وبلوغ ذهن ها مي شويم .کار

نقاش در اين ميان بسيار دشوار است چرا که بايد بتواند به مدد توانايي در

اجرا ، شفافيت وصداقت در انديشه ورزي ، جاني به اثرخويش بدمد . چنين مي

شود که که ميتوان اميد داشت نقاشان جوان ما به اين مهم دست يابند .


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی