جستجو:
در:

تهران، واقعيت افزون شونده

نگارخانه آرته

10 بهمن 1393
تا 20 بهمن 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

 

تهران، واقعيتِ افزونشونده

" تهران، واقعيتِ افزونشونده " فصل اول از مجموعه‌اي است با موضوع تجربه‌زيست شهري. ايده‌ي اوليه‌ي سازنده در " تهران، واقعيتِ افزونشونده " نمود تکنولوژي است. ترافيک بخش جدانشدنيِ تجربه‌ي هرروزه‌ي يک تهراني، در هر لحظه دامنه‌ي خود را بر بزرگراههاي بيشتري ميگستراند، بزرگراههاي تنيده بر تن تپه‌ها.

کارناوا‌ل‌ترافيک، هرروز با حضور شرکت‌کنندگانش حيات دوباره مييابد. کلانشهر تهران حيران از چندصدايِ خيل عظيم موتورهاي پرتکاپويش، فرديت تغييريابنده‌ي شهروندانش را تجربه ميکند.

انعکاس برخاسته از اين چندصداي در حرکت خود، روند تکامل يابندهاي را طي ميکند. تکاملي که اشکال هندسياي را ميآفريند.با نگاهي گذرا تفاوت آشکار ميان انواع خودروها را دريافت ميکنيم. اين تنوع از لحاظ تعداد نيز کاملا عيان است. تنوعي که ما را دوباره به چندصداي ميرساند. به تصوير کشيدن اين چندصداي از طريق مديومي مانند عکاسي، فرمي جديد را ميطلبد. دغدغه‌ي پيوند مستحکم ميان فرم و محتواي اثر ما را به سمت مفهوم واقعيتِ افزونشونده (Augement reality) هدايت کرد. امروزه مفهوم واقعيتِ افزونشونده در حوزه‌ي تکنولوژي به شمايلي قابل لمس نزديک شده است. به عنوان مثال پروژه عينک گوگل تصويرواضحتري از اين مفهوم نسبت به گذشته را ايجاد کرده است.

انسانِ امروز ميتواند به راحتي با کمک يک عينک مفهوم واقعيتِ افزونشونده را درک و تجربه کند. ما در اين فصل سعي کرده‌ايم تجربه‌اي جديد از مفهوم واقعيتِ افزونشونده را براي مشاهده گران اثر ايجاد کنيم. تجربه‌اي که در آن نظرگاه هر يک از مشاهده گران به اطلاعات جديدي از آنچه ميبينند آراسته مي شود.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی