جستجو:
در:

نقشگر باديه

گالري زيرزمين دستان

10 بهمن 1393
تا 21 بهمن 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحي

هنرمندان

کیوان مهجور


 
نقشگر باديه
مسجدي بود که ما در آنجا بوديم، اندک رنگ شنجرف و لاجورد با من بود، بر ديوار آن مسجد بيتي نوشتم و شاخ و برگي در ميان آن بردم. ايشان بديدند، عجب داشتند. و همه اهل حصار جمع شدند، و به تفرج آن آمدند و مرا گفتند که اگر محراب اين مسجد را نقش کني، صدمن خرما به تو دهيم و صدمن خرما نزديک ايشان ملکي بود. چه تا من آنجا بودم از عرب لشکري به آنجا آمد و از ايشان پانصد من خرما خواست، قبول نکردند و جنگ کردند، ده تن از اهل حصار کشته شد و هزار نخل بريدند و ايشان ده من خرما ندادند. چون با من شرط کردند من آن محراب نقش کردم، و آن صدمن خرما فرياد رس ما بود، که غذا نمي يافتيم و از جان نا اميد شده بوديم، که تصور نمي توانستيم کرد که از آن باديه هرگز بيرون توانيم افتاد چه به هر طرف که آباداني داشت دويست فرسنگ بيابان مي بايست بريد- مخوف و مهلک.
ناصر خسرو
سفرنامه

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی