جستجو:
در:

تشدید

رشت

نگارخانه الهی

20 مهر 1397
لغایت 26 مهر 1397
۱۸ تا ۲۱
مدیا: عکس

هنرمندان

آرین دباغ


یک انسان در طول روز تقریباً تمام اعمال خود را تحت اختیار دارد. ولی در این بین لحظاتی هم هستند که خارج از کنترل او قرار دارند. من از میان آن ها عطسه کردن را برگزیدم. نوعِ ما، یعنی انسان، برای من در تمام ابعاد جذاب است، چه ظاهری و چه درونی. در اینجا می خواهم لحظه ای خارج از کنترل را که در آن قرار می گیریم، آن گونه که شاید احساسم به من نشان می دهد، به شما نشان دهم و به آن حجم بیشتری بدهم. موضوع اصلی خودِ عطسه کردن و این عمل نیست. بلکه ما در آن لحظه، آن دور شدن از اختیار و از دست رفتن توازن معمول ما، هدف است. قصد دارم روی عطسه یک تشدید بگذارم.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی