جستجو:
در:

تَرَک

آمل

گالری ایسو

13 مهر 1397
لغایت 25 مهر 1397
۱۶ تا ۲۰
مدیا: نقاشی

هنرمندان

بنفشه متولیما تصورمان  بر این است که گذشته را پشت سر نهادیم و آینده را در پیش رو داریم. ولی امروز تلقی من از زمان این است  ما آنچه را که میدانیم، پیش روی خویش مینهیم و آنچه را نمیدانیم را پشت سر میگذاریم آنچه پیشروی تاریکیست چراغ است، آنچه پیش روی من است دانایی من از تجربیات انسانی من است. گذشته پیش روی من است تا بار دیگر کودک شوم، و این چراغ من است ، گذشته ام خشت هایی ست که برهم نهاده ام و شاکله ی امروز من ترک سالهایی ست که تن گلینم را به تجربیاتم گره زده است.
"حمید اسدزاده"

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی