جستجو:
در:

لغزيدن ازخط تقسيم | بلوك -٣

اصفهان

گالری امروز

27 مهر 1397
لغایت 21 آبان 1397
۱۶ تا ۲۰


 

درباره بلوک*

* بلوک هم به‌عنــوان نــام ایـن گــروه هنــری و هم بـه عنـوان واحـدی که گـروه با آن تعریف می‌شـود برای اعضـای آن به‌کار می‌رود.
به عبارتی ترجیح دربه‌کاربـردن واحـد «بلوک» به‌جـای «گـروه» یا بلوکِ بلوک )گـروهی متشـکل از سـه عضـو(حسین حسینی، ایمان ایزدی‌نیا و داوود دُرّا) که در ۱۳۹۶ پایـه‌گذاری شده‌است.
▪ بلوک یک الگوی از پیش آماده بـرای چیده شدن نیست. بلوکی است گشوده که هربار از نو ساخته می‌شودو عبارت جبری رادیکال «A» به فرجه «3» که در نشان بلوک نیز قید شده‌است، به این بند اشاره دارد.
▪ بلوک ساختاری ارگانیک است در واکنش به شیوه‌های مرسوم و بسته فضای هنری. 
▪ بلوک راهی است جهت کیوریت آثار توسط اعضای آن. سیستمی باز، برای تعامل با فضای  بیرون از خود.
▪ بلوک تجربه نمایش آثار درون گروهی است با الگوریتم‌های متفاوت نمایشی در فضاهای مختلف (متعارف یا غیرمتعارف)
▪ بلوک تلاشی است برای حصول تجربیات تازه از طریق گروه‌های غیر تجسمی به ویژه گروه‌های موسیقی در چگونگی اداره اجراهای گروهی. [برخی‌از]‌ این تجارب عبارتند از:
۱.چگونگی نمایش آثار به‌صورت مداوم،از طریق ایجادالگوریتم‌های متفاوت برای مجموعه‌ی آثار مشخص. (تبادل یک یا چند اثر از یک مجموعه نمایشی به مجموعه‌ی دیگر با اتمسفری متفاوت) (♫ گام کروماتیک)
۲.چگونگی تاثیر اعضا برهم در خلق و نمایش یک مجموعه(♫ هارمونی)
۳.حفظ استقلال هر یک از اعضا(♫ تک‌نوازی)
۴.تبادل آثار درون مجموعه‌ای با آثار بیرون از بلوک در برخی از نمایش‌هایا به‌عبارتی کیوریت مرکب.(♫ همراهی عضو یا اعضای بَند دیگر در اجرای یک کنسرت)
۵.بازگشت به‌ آثار قبل و ویرایش و بازخوانی هرکدام از آن‌ها در زمانی دیگر.(♫ باز اجرا)         

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی